Bugun..."Yaptırım" mı?, "Kitle İmha salahı" mı?

6 Ağustos 1945 de ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası 90 ila 166 bin insanın(sivilin) ölümüne yol açtı...

facebook-paylas
Tarih: 06-11-2018 11:32


Yazar Fikret Başkaya, "Yaptırım" mı?, "Kitle İmha salahı" mı? Balıklı yeni yazısında ABD ve yeni dünya düzenini ele aldı.

İşte Yazar Fikret Başkaya’nın o yazısı:

6 Ağustos 1945 de ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası 90 ila 166 bin insanın(sivilin) ölümüne yol açtı... Hızlarını alamadılar, üç gün sonra Nagazaki'ye bir bomba daha attılar ve  60 ila 80 bin masum hayatını kaybetti... Fakat bu eylemin lânetli sonucu bu kadarla sınırlı değildi... Ölmeyenlerin durumu da vahimdi... Ve aradan 73 geçtiği halde vahşi saldırının acısı bu gün bile bitmiş değil, yara hala kanamaya devam ediyor... Aslında bu vahşete hiç gerek yoktu, zira emperyalistler arası savaş sonlanmıştı... Japonya yenilmiş, birtehdit ve tehlike olmaktan çıkmıştı... Aslında Amerikalılar bununla "bilimsel bir deney" yapmışlardı ve üstelik bu vahşet"bilimin bir harikası" sayıldı...Batı medyası da buvahşeti 'bilimsel bir harika' olarak sunmak için yarışmıştı...

 

ABD'nin bu barbarlığı haklı olarak büyük tepkiye ve infiale neden oldu ve yeni bir 'keşifte' bulundular... Yeni bir "kitle imha silahını, "yaptırım" denileni  keşfettiler...Aslında Latince sancire'den türeme sanction,adı üstünde 'cezalandırma' demeye geliyor... Dolayısıyla çeviri uygun değil, durumun vahametini gizliyor... Netice itibariyle 'uygar Batılılar' atom bombasından daha etkili bir 'kitle imha silahına' kavuşmuşlardı... Sanction(yaptırım) silah kullanmadan, bomba atmadan, katliam görüntüsü de vermeden 'işi bitirmeye' yarıyor... Buna 'kansız katliam' da diyebilirsiniz...

 

Gerçi 'yaptırımların' İkinci emperyalist savaş sonrasının pratiği olsa da, esas itibariyle Baba ve Oğul Bush döneminde görünürlüğü ve kapsamı artsa da, fikir eskiydi. Daha 1919'da, dönemin ABD başkanı WoodrowWilson, 'yaptırımları' etkin bir ekonomik silah olarak görüyordu... Ekonomik yaptırımların şiddet kullanmaya gerek kalmadan, 'sessiz, barışçı, acısız' bir çözüm olduğunu söylüyordu... Aslında 'yaptırımlar' söylemi, kitle katliamını görünmez kılarak tepkiyi etkisizleştiriyor... Ayıbı örtüyor... Ekonomik savaş, askerleri, savaşçıları değil, onun gerisindeki insanları, sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları hedef alıyor... Gerçek durum öyle olsa da, ekonomik yaptırımlar "dünya barışını tesis etmenin, diktatörleri bertaraf etmenin, saldırgan bir devleti 'terbiye etmenin', halkları 'zalim yöneticilerden korumanın bir aracı olarak sunuluyor...

 

Aslında ne demekse bütün bu saldırı savaşları,  kitle katliamları, devletleri çökertme, toplumların dokusu parçalama, ABD'nin 'ulusal çıkarları' adına yapılıyor... Birileri de çıkıp, ABD'nin "ulusal çıkarı" denilenin ne mene bir şey olduğunu söylemiyor... Eskiden insanlar konvansiyonel savaşla öldürülürdü. Bir kent veya ülke kuşatılır, ele geçirilir, kendi kaynaklarını kullanması engellenirdi. Artık durum değişti, konvansiyonel savaşların yerini 'ekonomik yaptırımlar'aldı... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi marifetiyle Irak'a uygulanan yaptırımlar sonucu,1990-2003 arasında bir milyondanfazla sivil öldürüldü... Lâkin,"sessiz ölüme" maruz kalanların âkibetinden, dünyanın geri kalanındakilerin pek haberi olmadı... Bu vahşetin failleri, Irak'a barış götürdüklerini söylediler... Lâkin 'barış' herkes için aynı anlama gelmiyor... BM Güvenlik Konseyinin bazı üyeleri bu vahşete neden olan 'yaptırımlara' son verilmesini istemişlerdi ama,ABD ve İngiltere tarafından reddedilmişti...

1995 yılında gazeteci LesleyStahl,dönemin ABD dışişleri bakanıMadeleineAlbright'la yaptığı söyleşide, bakanın verdiği cevap her şeyi açık ediyor. Gazetecinin: 'Amerikan yaptırımları' 500 bin Iraklı çocuğun ölümüne neden oldu, buna değer miydi?' sorusuna, Albright, "öyle düşünüyorum ki, bu zor bir karardı ama yine, biz bunun yapmaya değer olduğunu düşünüyoruz" cevabını veriyor...

 

ABD, Birinci Körfez Savaşında (1991) özellikle Iraktaki su arıtma tesislerini hedef almıştı. Bu başlı başına bir'savaş suçudur'. Bir halkı yaşam için vazgeçilmez temiz sudan mahrum ederseniz, kolera salgını kaçınılmaz olur ve bu bir 'biyolojik savaştır'... Aynı zamanda Cenevre Konvansiyonu'nunda ihlalidir... Ekonomik yaptırımlar ve ticari ambargo sivil halka savaş açmaktır. Şimdilerde Yemen'de çocuklar açlıktan ve susuzluktan, ve içtikleri pis su yüzünden koleraya yakalanıp ölüyor, oradaki insanlık suçu insanların ne kadarını kaygılandırıyor, utandırıyorsanıyorsunuz? Önce Obama, şimdi de Trump, Suudilere, bomba, askeri teçhizat, yakıt, vb. sevk ediyor. Amerikalı savaş 'uzmanları' vurulacak hedefleri belirliyor. Elbette Suudilerin yegane destekçisi ABD değil, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada da Yemendeki jenoside ortak  ve ondan kâr ediyorlar...

 

Yemene yönelik savaş, Irak'a, Libya'ya, Suriye'ye karşı yürütülen kirli savaştan farklı değil. Amaç ülkeyi çökertmek, sivilleri katletmek,  toplumsal dokuyu parçalamak ... Yementoprağında,ABD, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenip-finanse edilen, Mücahidin, El-Kaide, Müslüman Kardeşler, Akademi diye adlandırılanBlackwater'lar, ABD'li, Somali'live Güney Amerikalı mersenerler'den[paralı askerler] oluşanbir cihatçı ordusu savaşıyor... Orada bu vahşi katilleri destekleyenlerin, Suriye'de İşid'le mücadele ettiğini sanan zevata ne demeli?

 

Yaptırımlar sadece BM Güvenlik Konseyi kararıyla dayatılmıyor. İstedikleri zaman ABD ve ABD bu yola baş vuruyor... Yaptırımların, işte diktatörü insafa getirmek, etkisizleştirmek olduğu söyleniyor ama tam tersi oluyor, halklarbaşına geleceği seziyor, 'diktatöre' daha çok sahip çıkıyor... Elbette 'uygar Batılalar' tüm diktatörleri hedef almıyor, Suudi Arabistan gibi 'kendi diktatörü' saydıklarını hedef dışında tutuyorlar... Aslında başta ABD olmak üzere,emperyalistler tarafından dayatılan yaptırımların savaş suçu sayılması gerekiyor, zira, yüzbinlerce, milyonlarca insanı açlığa, hastalığa, çaresizliğeve ölüme mahkûm ediyor.

 

İki siyaset bilimci, John Muellerve Karl Mueller, ForeignPolicy'de yayınlanan bir yazıda, yirminci yüzyılda yaptırımların, Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılan atom bombası ve Birinci emperyalistler arası savaşta kullanılan kimyasal silahlar da dahil, XX, yüzyıldaki tüm kitle katliamlarından daha çok insanın ölümüne neden olduğunu ileri sürüyorlar... Ve bunlara " Kitle imha yaptırımları" denmesi gerektiğini söylüyorlar... (1)Öyle ya, Hiroşima ve Nagazakivahşetinin uyandırdığı infial ve tepki neden ekonomik yaptırımların ve ticari ambargoların neden olduğu daha kapsamlı katliamlar için gösterilmiyor? Bir hastaneyi bombalamakla, ilaç ve tıbbi araç sevkiyatını engellemek, tedaviyi imkansız kılmak arasında ne fark var? Bir diyaliz makinasının ithalatının engellenmesi sonucu ölmekle, bombardıman sonucu ölmek de kadar farklı?

 

ABD destekli Suudiler, Yemen'deinsanları aç ve susuz bırakarak, evlerini-barklarını yıkarak, yakın tarihin en büyük açlığına neden oldular... Dünya Sağlık Örgütü, 1 milyondan fazla insanın koleraya yakalandığını ileri sürüyor, yüzbinlerce çocuk ölümle cebelleşiyor... Bir de yaptırımlarındaha az para ve silah kullanarak daha çok insanı öldürmeyi mümkün kıldığı için 'tercih sebebi' olduğu söyleniyor... Tam da kapitalizmin bir gereği, 'Uygar Batı'nın seceresine uygun  olarak... İyi de şu Batı Medeniyeti, Muasır Medeniyet, "Uygar Dünya" denilip, yere göğe konmayan hakkında biraz düşünmek, kafa yormak, alışılmışın dışına çıkmak gerekmiyor mu? Soru sormaya daha ne zaman başlanacak? Esasen, yaptırımlar da bombardımanlar gibi bir kollektif cezalandırma öldürme, katletme yöntemi! Halebi, Rakka'yı, Musul'u, vb. bombalamaklaaynı şey... Üstelik bombardımanlardan  ve obüslerden daha çok insanı öldürebiliyor, üstelik sonuçları yıllarca devam ediyor...

 

Esasen "yaptırımlar"  emperyalist saldırının bir versiyonu... Kapitalist dünya sisteminin çevresinde yer alan ülkelerin kendi kaynaklarını kendi refah ve kalkınmaları için kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor... Gerçek durum öyle olsa da, retorik farklı... Mısır devlet başkanı Abdül-Nasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdiğinde, (1955) İngilizler ve FransızlarMısıra savaş açmıştı... 1953 yılında İran Başbakanı Muhammed Musaddık, petrolü millileştirdiğinde, Amerikalılar ve İngilizler bir komplo ve darbe peydahlayarak, Musaddık'ıindirip yerine emperyalist uşağı Rıza Şah Pehlevi'yi oturttular... Siz emperyalist Batı'nınzenginliğini neye borçlu olduğunu sanıyorsunuz? 1979 İran 'İslam Devriminden' beri İran üzerine'yaptırımlar' aralıksız yağmaya devam ediyor... Şimdilerde 'çökertilme sırası' İran'a gelmiş görünüyor ama, bu iş o kadar kolay değil. İran'ın bu tür saldırılara, "yaptırımlara" 'bağışıklığı'  var...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) "Sanctions of massdestruction", ForeignAffairs, May-June, 1999Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DÜNYA Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 34 20 5 9 72 36 69 +36
2 Medipol Başakşehir 34 19 5 10 49 22 67 +27
3 Beşiktaş 34 19 7 8 72 46 65 +26
4 Trabzonspor 34 18 7 9 64 46 63 +18
5 Yeni Malatyaspor 34 13 13 8 47 46 47 +1
6 Fenerbahçe 34 11 10 13 44 44 46 0
7 Antalyaspor 34 13 15 6 39 55 45 -16
8 Atiker Konyaspor 34 9 8 17 40 38 44 +2
9 Alanyaspor 34 12 14 8 37 43 44 -6
10 Kayserispor 34 10 13 11 35 50 41 -15
11 Çaykur Rizespor 34 9 11 14 48 50 41 -2
12 Sivasspor 34 10 13 11 49 54 41 -5
13 MKE Ankaragücü 34 11 16 7 38 53 40 -15
14 Kasımpaşa 34 11 17 6 53 62 39 -9
15 Göztepe 34 11 18 5 37 42 38 -5
16 Bursaspor 34 7 11 16 28 37 37 -9
17 BB Erzurumspor 34 8 15 11 36 43 35 -7
18 Akhisarspor 34 6 19 9 33 54 27 -21
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 17 10 2 5 30 10 35
2 Gençlerbirliği 17 11 4 2 26 13 35
3 Denizlispor 17 9 2 6 33 12 33
4 Adana Demirspor 17 9 3 5 32 15 32
5 Altınordu 17 9 4 4 30 15 31
6 Ümraniyespor 17 9 5 3 25 17 30
7 Gazişehir Gaziantep 17 8 5 4 26 15 28
8 Boluspor 17 8 5 4 25 18 28
9 İstanbulspor 17 8 5 4 27 28 28
10 Balıkesirspor Baltok 17 8 6 3 26 23 27
11 Eskişehirspor 17 7 4 6 23 22 27
12 Altay 17 7 5 5 24 15 26
13 Osmanlıspor FK 17 8 7 2 22 19 26
14 Giresunspor 17 6 8 3 19 22 21
15 Adanaspor 17 3 8 6 21 25 15
16 Afjet Afyonspor 17 3 8 6 19 30 15
17 Elazığspor 17 3 10 4 19 28 13
18 Kardemir Karabükspor 17 0 14 3 7 43 3
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 17 13 2 2 45 13 41
2 Fatih Karagümrük 17 13 2 2 35 15 41
3 Menemen Belediyespor 17 10 2 5 34 19 35
4 Tuzlaspor 17 10 4 3 36 14 33
5 Sivas Belediyespor 17 9 3 5 36 21 32
6 Etimesgut Belediyespor 17 8 3 6 24 13 30
7 Bandırmaspor 17 9 5 3 28 20 30
8 Tarsus İdman Yurdu 17 8 5 4 35 26 28
9 Pendikspor 17 7 3 7 30 22 28
10 Şanlıurfaspor 17 7 4 6 23 15 27
11 Kırklarelispor 17 7 4 6 22 17 27
12 Zonguldak Kömürspor 17 7 5 5 19 16 26
13 Kahramanmaraşspor 17 7 6 4 21 21 25
14 Konya Anadolu Selçukspor 17 5 5 7 28 32 22
15 Bak Spor 17 4 5 8 16 28 20
16 Fethiyespor 17 4 6 7 14 18 19
17 Tokatspor 17 5 9 3 15 20 18
18 Darıca Gençlerbirliği 17 3 11 3 13 36 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 16 10 0 6 35 14 36
2 Tire 1922 16 9 0 7 29 10 34
3 Hekimoğlu Trabzon 16 9 2 5 23 9 32
4 Nevşehir Belediyespor 16 7 2 7 30 16 28
5 Ergene Velimeşe 16 8 5 3 22 15 27
6 Karaköprü Belediyespor 16 8 5 3 25 19 27
7 Silivrispor 16 7 4 5 18 10 26
8 Artvin Hopaspor 16 6 3 7 17 13 25
9 Erzin Belediyespor 16 6 4 6 31 18 24
10 Erbaaspor 16 6 4 6 20 13 24
11 Şile Yıldızspor 16 7 7 2 32 24 23
12 Gebzespor 16 6 5 5 18 14 23
13 Yomraspor 16 5 4 7 20 17 22
14 Batman Petrolspor 16 6 6 4 15 17 22
15 Kozan Belediyespor 16 5 4 7 17 18 22
16 Büyükçekmece Tepecikspor 16 6 7 3 19 20 21
17 Körfez Spor Kulübü 16 1 12 3 9 37 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/08/2019 Yukatel Denizlispor vs Galatasaray
 17/08/2019 Gençlerbirliği vs Çaykur Rizespor
 17/08/2019 Kayserispor vs Alanyaspor
 17/08/2019 Sivasspor vs Beşiktaş
 18/08/2019 Göztepe vs Antalyaspor
 18/08/2019 Konyaspor vs MKE Ankaragücü
 18/08/2019 Kasımpaşa vs Trabzonspor
 18/08/2019 Yeni Malatyaspor vs İstanbul Başakşehir
 19/08/2019 Fenerbahçe vs Gazişehir Gaziantep
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/08/2019 Giresunspor vs Menemen Belediyespor
 17/08/2019 Fatih Karagümrük vs Bursaspor
 17/08/2019 Adana Demirspor vs Balıkesirspor
 17/08/2019 Osmanlıspor FK vs Boluspor
 18/08/2019 Hatayspor vs Altınordu
 18/08/2019 BB Erzurumspor vs İstanbulspor
 18/08/2019 Akhisarspor vs Adanaspor
 18/08/2019 Altay vs Ümraniyespor
 19/08/2019 Eskişehirspor vs Keçiörengücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/09/2019 Ankara Demirspor vs Bodrumspor
 01/09/2019 Bayburt İÖİ vs Elazığspor
 01/09/2019 Etimesgut Belediyespor vs Niğde Anadolu FK
 01/09/2019 Eyüpspor vs Kırşehir Belediyespor
 01/09/2019 Kastamonuspor 1966 vs Tuzlaspor
 01/09/2019 Sakaryaspor vs Ergene Velimeşe
 01/09/2019 Sivas Belediyespor vs Kardemir Karabükspor
 01/09/2019 Utaş Uşakspor vs Kahramanmaraşspor
 01/09/2019 Van BBSK vs Bandırmaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/09/2019 Artvin Hopaspor vs Yomraspor
 01/09/2019 Buca FK vs Çankaya FK
 01/09/2019 Düzcespor vs Kızılcabölükspor
 01/09/2019 Karaköprü Belediyespor vs Şile Yıldızspor
 01/09/2019 Serik Belediyespor vs 24 Erzincanspor
 01/09/2019 Silivrispor vs Erzin Spor
 01/09/2019 Sultanbeyli Bld. vs Manisaspor
 01/09/2019 Tokatspor vs Çatalcaspor
 01/09/2019 Yeni Orduspor vs 68 Aksaray Belediyespor
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI