Bugun..."Yaptırım" mı?, "Kitle İmha salahı" mı?

6 Ağustos 1945 de ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası 90 ila 166 bin insanın(sivilin) ölümüne yol açtı...

facebook-paylas
Tarih: 06-11-2018 11:32


Yazar Fikret Başkaya, "Yaptırım" mı?, "Kitle İmha salahı" mı? Balıklı yeni yazısında ABD ve yeni dünya düzenini ele aldı.

İşte Yazar Fikret Başkaya’nın o yazısı:

6 Ağustos 1945 de ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası 90 ila 166 bin insanın(sivilin) ölümüne yol açtı... Hızlarını alamadılar, üç gün sonra Nagazaki'ye bir bomba daha attılar ve  60 ila 80 bin masum hayatını kaybetti... Fakat bu eylemin lânetli sonucu bu kadarla sınırlı değildi... Ölmeyenlerin durumu da vahimdi... Ve aradan 73 geçtiği halde vahşi saldırının acısı bu gün bile bitmiş değil, yara hala kanamaya devam ediyor... Aslında bu vahşete hiç gerek yoktu, zira emperyalistler arası savaş sonlanmıştı... Japonya yenilmiş, birtehdit ve tehlike olmaktan çıkmıştı... Aslında Amerikalılar bununla "bilimsel bir deney" yapmışlardı ve üstelik bu vahşet"bilimin bir harikası" sayıldı...Batı medyası da buvahşeti 'bilimsel bir harika' olarak sunmak için yarışmıştı...

 

ABD'nin bu barbarlığı haklı olarak büyük tepkiye ve infiale neden oldu ve yeni bir 'keşifte' bulundular... Yeni bir "kitle imha silahını, "yaptırım" denileni  keşfettiler...Aslında Latince sancire'den türeme sanction,adı üstünde 'cezalandırma' demeye geliyor... Dolayısıyla çeviri uygun değil, durumun vahametini gizliyor... Netice itibariyle 'uygar Batılılar' atom bombasından daha etkili bir 'kitle imha silahına' kavuşmuşlardı... Sanction(yaptırım) silah kullanmadan, bomba atmadan, katliam görüntüsü de vermeden 'işi bitirmeye' yarıyor... Buna 'kansız katliam' da diyebilirsiniz...

 

Gerçi 'yaptırımların' İkinci emperyalist savaş sonrasının pratiği olsa da, esas itibariyle Baba ve Oğul Bush döneminde görünürlüğü ve kapsamı artsa da, fikir eskiydi. Daha 1919'da, dönemin ABD başkanı WoodrowWilson, 'yaptırımları' etkin bir ekonomik silah olarak görüyordu... Ekonomik yaptırımların şiddet kullanmaya gerek kalmadan, 'sessiz, barışçı, acısız' bir çözüm olduğunu söylüyordu... Aslında 'yaptırımlar' söylemi, kitle katliamını görünmez kılarak tepkiyi etkisizleştiriyor... Ayıbı örtüyor... Ekonomik savaş, askerleri, savaşçıları değil, onun gerisindeki insanları, sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları hedef alıyor... Gerçek durum öyle olsa da, ekonomik yaptırımlar "dünya barışını tesis etmenin, diktatörleri bertaraf etmenin, saldırgan bir devleti 'terbiye etmenin', halkları 'zalim yöneticilerden korumanın bir aracı olarak sunuluyor...

 

Aslında ne demekse bütün bu saldırı savaşları,  kitle katliamları, devletleri çökertme, toplumların dokusu parçalama, ABD'nin 'ulusal çıkarları' adına yapılıyor... Birileri de çıkıp, ABD'nin "ulusal çıkarı" denilenin ne mene bir şey olduğunu söylemiyor... Eskiden insanlar konvansiyonel savaşla öldürülürdü. Bir kent veya ülke kuşatılır, ele geçirilir, kendi kaynaklarını kullanması engellenirdi. Artık durum değişti, konvansiyonel savaşların yerini 'ekonomik yaptırımlar'aldı... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi marifetiyle Irak'a uygulanan yaptırımlar sonucu,1990-2003 arasında bir milyondanfazla sivil öldürüldü... Lâkin,"sessiz ölüme" maruz kalanların âkibetinden, dünyanın geri kalanındakilerin pek haberi olmadı... Bu vahşetin failleri, Irak'a barış götürdüklerini söylediler... Lâkin 'barış' herkes için aynı anlama gelmiyor... BM Güvenlik Konseyinin bazı üyeleri bu vahşete neden olan 'yaptırımlara' son verilmesini istemişlerdi ama,ABD ve İngiltere tarafından reddedilmişti...

1995 yılında gazeteci LesleyStahl,dönemin ABD dışişleri bakanıMadeleineAlbright'la yaptığı söyleşide, bakanın verdiği cevap her şeyi açık ediyor. Gazetecinin: 'Amerikan yaptırımları' 500 bin Iraklı çocuğun ölümüne neden oldu, buna değer miydi?' sorusuna, Albright, "öyle düşünüyorum ki, bu zor bir karardı ama yine, biz bunun yapmaya değer olduğunu düşünüyoruz" cevabını veriyor...

 

ABD, Birinci Körfez Savaşında (1991) özellikle Iraktaki su arıtma tesislerini hedef almıştı. Bu başlı başına bir'savaş suçudur'. Bir halkı yaşam için vazgeçilmez temiz sudan mahrum ederseniz, kolera salgını kaçınılmaz olur ve bu bir 'biyolojik savaştır'... Aynı zamanda Cenevre Konvansiyonu'nunda ihlalidir... Ekonomik yaptırımlar ve ticari ambargo sivil halka savaş açmaktır. Şimdilerde Yemen'de çocuklar açlıktan ve susuzluktan, ve içtikleri pis su yüzünden koleraya yakalanıp ölüyor, oradaki insanlık suçu insanların ne kadarını kaygılandırıyor, utandırıyorsanıyorsunuz? Önce Obama, şimdi de Trump, Suudilere, bomba, askeri teçhizat, yakıt, vb. sevk ediyor. Amerikalı savaş 'uzmanları' vurulacak hedefleri belirliyor. Elbette Suudilerin yegane destekçisi ABD değil, İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada da Yemendeki jenoside ortak  ve ondan kâr ediyorlar...

 

Yemene yönelik savaş, Irak'a, Libya'ya, Suriye'ye karşı yürütülen kirli savaştan farklı değil. Amaç ülkeyi çökertmek, sivilleri katletmek,  toplumsal dokuyu parçalamak ... Yementoprağında,ABD, Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenip-finanse edilen, Mücahidin, El-Kaide, Müslüman Kardeşler, Akademi diye adlandırılanBlackwater'lar, ABD'li, Somali'live Güney Amerikalı mersenerler'den[paralı askerler] oluşanbir cihatçı ordusu savaşıyor... Orada bu vahşi katilleri destekleyenlerin, Suriye'de İşid'le mücadele ettiğini sanan zevata ne demeli?

 

Yaptırımlar sadece BM Güvenlik Konseyi kararıyla dayatılmıyor. İstedikleri zaman ABD ve ABD bu yola baş vuruyor... Yaptırımların, işte diktatörü insafa getirmek, etkisizleştirmek olduğu söyleniyor ama tam tersi oluyor, halklarbaşına geleceği seziyor, 'diktatöre' daha çok sahip çıkıyor... Elbette 'uygar Batılalar' tüm diktatörleri hedef almıyor, Suudi Arabistan gibi 'kendi diktatörü' saydıklarını hedef dışında tutuyorlar... Aslında başta ABD olmak üzere,emperyalistler tarafından dayatılan yaptırımların savaş suçu sayılması gerekiyor, zira, yüzbinlerce, milyonlarca insanı açlığa, hastalığa, çaresizliğeve ölüme mahkûm ediyor.

 

İki siyaset bilimci, John Muellerve Karl Mueller, ForeignPolicy'de yayınlanan bir yazıda, yirminci yüzyılda yaptırımların, Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılan atom bombası ve Birinci emperyalistler arası savaşta kullanılan kimyasal silahlar da dahil, XX, yüzyıldaki tüm kitle katliamlarından daha çok insanın ölümüne neden olduğunu ileri sürüyorlar... Ve bunlara " Kitle imha yaptırımları" denmesi gerektiğini söylüyorlar... (1)Öyle ya, Hiroşima ve Nagazakivahşetinin uyandırdığı infial ve tepki neden ekonomik yaptırımların ve ticari ambargoların neden olduğu daha kapsamlı katliamlar için gösterilmiyor? Bir hastaneyi bombalamakla, ilaç ve tıbbi araç sevkiyatını engellemek, tedaviyi imkansız kılmak arasında ne fark var? Bir diyaliz makinasının ithalatının engellenmesi sonucu ölmekle, bombardıman sonucu ölmek de kadar farklı?

 

ABD destekli Suudiler, Yemen'deinsanları aç ve susuz bırakarak, evlerini-barklarını yıkarak, yakın tarihin en büyük açlığına neden oldular... Dünya Sağlık Örgütü, 1 milyondan fazla insanın koleraya yakalandığını ileri sürüyor, yüzbinlerce çocuk ölümle cebelleşiyor... Bir de yaptırımlarındaha az para ve silah kullanarak daha çok insanı öldürmeyi mümkün kıldığı için 'tercih sebebi' olduğu söyleniyor... Tam da kapitalizmin bir gereği, 'Uygar Batı'nın seceresine uygun  olarak... İyi de şu Batı Medeniyeti, Muasır Medeniyet, "Uygar Dünya" denilip, yere göğe konmayan hakkında biraz düşünmek, kafa yormak, alışılmışın dışına çıkmak gerekmiyor mu? Soru sormaya daha ne zaman başlanacak? Esasen, yaptırımlar da bombardımanlar gibi bir kollektif cezalandırma öldürme, katletme yöntemi! Halebi, Rakka'yı, Musul'u, vb. bombalamaklaaynı şey... Üstelik bombardımanlardan  ve obüslerden daha çok insanı öldürebiliyor, üstelik sonuçları yıllarca devam ediyor...

 

Esasen "yaptırımlar"  emperyalist saldırının bir versiyonu... Kapitalist dünya sisteminin çevresinde yer alan ülkelerin kendi kaynaklarını kendi refah ve kalkınmaları için kullanmalarını engellemeyi amaçlıyor... Gerçek durum öyle olsa da, retorik farklı... Mısır devlet başkanı Abdül-Nasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdiğinde, (1955) İngilizler ve FransızlarMısıra savaş açmıştı... 1953 yılında İran Başbakanı Muhammed Musaddık, petrolü millileştirdiğinde, Amerikalılar ve İngilizler bir komplo ve darbe peydahlayarak, Musaddık'ıindirip yerine emperyalist uşağı Rıza Şah Pehlevi'yi oturttular... Siz emperyalist Batı'nınzenginliğini neye borçlu olduğunu sanıyorsunuz? 1979 İran 'İslam Devriminden' beri İran üzerine'yaptırımlar' aralıksız yağmaya devam ediyor... Şimdilerde 'çökertilme sırası' İran'a gelmiş görünüyor ama, bu iş o kadar kolay değil. İran'ın bu tür saldırılara, "yaptırımlara" 'bağışıklığı'  var...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) "Sanctions of massdestruction", ForeignAffairs, May-June, 1999Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER DÜNYA Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
Profesyonel bursa escort Kadınları. Kaliteli bursa escort web sitesi. En iyi vip bursa escort kadınları. bursa escort bursa escort İstanbul'un en iyi İstanbul escort Profilleri. Muazzam bayan escort kadınlarının sitesi. istanbul escort bayan escort bayan ataşehir escort eskort Körfezin escort izmit Sitesini ziyaret edin.
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Medipol Başakşehir 26 17 2 7 41 13 58 +28
2 Galatasaray 26 15 4 7 55 27 52 +28
3 Beşiktaş 26 13 5 8 51 34 47 +17
4 Trabzonspor 26 12 7 7 45 36 43 +9
5 Yeni Malatyaspor 26 10 9 7 37 33 37 +4
6 Atiker Konyaspor 26 8 7 11 32 30 35 +2
7 Antalyaspor 26 10 11 5 29 41 35 -12
8 Çaykur Rizespor 26 8 8 10 37 33 34 +4
9 Sivasspor 26 9 10 7 38 39 34 -1
10 Kasımpaşa 26 10 12 4 44 48 34 -4
11 Alanyaspor 26 10 12 4 28 33 34 -5
12 Kayserispor 26 8 9 9 24 34 33 -10
13 Fenerbahçe 26 7 9 10 32 37 31 -5
14 MKE Ankaragücü 26 9 13 4 27 41 31 -14
15 Bursaspor 26 5 8 13 24 31 28 -7
16 Göztepe 26 8 15 3 26 34 27 -8
17 BB Erzurumspor 26 4 12 10 26 35 22 -9
18 Akhisarspor 26 5 15 6 27 44 21 -17
Takım O G M B A Y P AV
1 Gençlerbirliği 12 9 2 1 22 7 28
2 Ümraniyespor 14 9 4 1 22 12 28
3 Denizlispor 13 8 2 3 24 9 27
4 Altınordu 13 7 2 4 24 9 25
5 Hatayspor 13 6 2 5 20 8 23
6 Balıkesirspor Baltok 12 7 3 2 16 11 23
7 Adana Demirspor 13 6 3 4 21 11 22
8 Osmanlıspor FK 14 7 6 1 17 14 22
9 Gazişehir Gaziantep FK 13 6 4 3 19 10 21
10 Eskişehirspor 14 5 3 6 17 17 21
11 Boluspor 13 5 4 4 16 12 19
12 Altay 13 5 5 3 16 12 18
13 İstanbulspor 12 5 4 3 19 20 18
14 Giresunspor 13 4 6 3 15 17 15
15 Adanaspor 13 3 5 5 16 15 14
16 Afjet Afyonspor 13 3 6 4 16 23 13
17 Elazığspor 13 2 8 3 13 21 9
18 Kardemir Karabükspor 13 0 11 2 6 32 2
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa BBSK 13 10 1 2 33 10 32
2 Fatih Karagümrük 14 10 2 2 27 12 32
3 Tuzlaspor 14 10 3 1 33 9 31
4 Menemen Belediyespor 14 9 1 4 30 15 31
5 Sivas Belediyespor 14 7 3 4 23 17 25
6 Bandırmaspor 13 7 4 2 18 12 23
7 Şanlıurfaspor 13 6 3 4 18 12 22
8 Kahramanmaraşspor 14 6 5 3 15 15 21
9 Etimesgut Belediyespor 13 5 3 5 16 13 20
10 Kırklarelispor 14 5 4 5 17 15 20
11 Tarsus İdman Yurdu 13 5 4 4 22 23 19
12 Pendikspor 13 4 3 6 18 16 18
13 Bak Spor 13 4 3 6 15 17 18
14 Zonguldak Kömürspor 13 4 4 5 11 12 17
15 Fethiyespor 14 3 4 7 11 15 16
16 Tokatspor 14 4 8 2 13 17 14
17 Konya Anadolu Selçukspor 13 2 5 6 18 28 12
18 Darıca Gençlerbirliği 14 3 8 3 12 24 12
Takım O G M B A Y P AV
1 Nazilli Belediyespor 13 9 0 4 27 11 31
2 Nevşehir Belediyespor 13 7 1 5 28 13 26
3 Tire 1922 13 6 0 7 18 8 25
4 Hekimoğlu Trabzon 12 7 1 4 15 7 25
5 Şile Yıldızspor 12 7 3 2 30 16 23
6 Karaköprü Belediyespor 13 7 4 2 23 14 23
7 Ergene Velimeşe 13 6 4 3 18 12 21
8 Silivrispor 13 5 4 4 14 9 19
9 Artvin Hopaspor 13 4 2 7 11 7 19
10 Kozan Belediyespor 13 4 2 7 13 11 19
11 Erzin Belediyespor 13 4 3 6 19 14 18
12 Batman Petrolspor 12 5 4 3 12 14 18
13 Gebzespor 13 4 4 5 14 11 17
14 Büyükçekmece Tepecikspor 13 5 6 2 14 15 17
15 Erbaaspor 12 4 4 4 16 11 16
16 Yomraspor 12 3 2 7 12 11 16
17 Körfez Spor Kulübü 13 1 9 3 8 28 6
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 05/04/2019 Trabzonspor vs Antalyaspor
 06/04/2019 Alanyaspor vs Bursaspor
 06/04/2019 Sivasspor vs Kayserispor
 06/04/2019 Galatasaray vs Yeni Malatyaspor
 07/04/2019 Kasımpaşa vs BB Erzurumspor
 07/04/2019 Göztepe vs Akhisarspor
 07/04/2019 MKE Ankaragücü vs Fenerbahçe
 07/04/2019 Medipol Başakşehir vs Atiker Konyaspor
 08/04/2019 Çaykur Rizespor vs Beşiktaş
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 02/04/2019 Altınordu vs Osmanlıspor FK
 02/04/2019 Kardemir Karabükspor vs Adanaspor
 02/04/2019 Gençlerbirliği vs Boluspor
 02/04/2019 İstanbulspor vs Eskişehirspor
 03/04/2019 Balıkesirspor Baltok vs Giresunspor
 03/04/2019 Gazişehir Gaziantep FK vs Afjet Afyonspor
 03/04/2019 Hatayspor vs Elazığspor
 03/04/2019 Denizlispor vs Altay
 06/04/2019 Boluspor vs Kardemir Karabükspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/03/2019 Etimesgut Belediyespor vs Tokatspor
 23/03/2019 Manisa BBSK vs Darıca Gençlerbirliği
 24/03/2019 Sivas Belediyespor vs Kahramanmaraşspor
 24/03/2019 Şanlıurfaspor vs Tarsus İdman Yurdu
 24/03/2019 Bak Spor vs Menemen Belediyespor
 24/03/2019 Bandırmaspor vs Anadolu Selçukspor
 24/03/2019 Kırklarelispor vs Tuzlaspor
 24/03/2019 Pendikspor vs Fatih Karagümrük
 24/03/2019 Zonguldak Kömürspor vs Fethiyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 23/03/2019 Hekimoğlu Trabzon vs Körfez Spor Kulübü
 23/03/2019 Yomraspor vs Büyükçekmece Tepecikspor
 24/03/2019 Batman Petrolspor vs Erzin Belediyespor
 24/03/2019 Erbaaspor vs Artvin Hopaspor
 24/03/2019 Ergene Velimeşe vs Kozan Belediyespor
 24/03/2019 Gebzespor vs Tire 1922
 24/03/2019 Silivrispor vs Nevşehir Belediyespor
 24/03/2019 Şile Yıldızspor vs Nazilli Belediyespor
 24/03/2019 Batman Petrolspor - Erzin Belediyespor Erzin Belediyespor ligde deplasmandaki son 13 maçında hiç kazanamadı  Batman Petrolspor yenilmez
 23/03/2019 Yomraspor - Büyükçekmece Tepecikspor Yomraspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Büyükçekmece Tepecikspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI